Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μια σημαντική ενέργεια του Καθηγητού Αντωνίου Ε. Αλυγιζάκη ολοκληρώθηκε με την Έκθεση που κατέθεσε στις ειδικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού για την Ψαλτική. Έτσι ενεκρίθη η καταχώρηση του αντικειμένου αυτού στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ανοίγοντας νέες προοπτικές και δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την ανάδειξη, διάδοση και ανάπτυξή του. Η προοπτική της παραπάνω ενέργειας έχει ως στόχο την εγγραφή της Ψαλτικής στο Διεθνή Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Όλες οι παραπάνω ενέργειες με τα σχετικά έγγραφα καταχωρούνται στη συνέχεια.