Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μια σημαντική ενέργεια του Καθηγητού Αντωνίου Ε. Αλυγιζάκη ολοκληρώθηκε με την Έκθεση που κατέθεσε στις ειδικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού για την Ψαλτική. Έτσι ενεκρίθη η καταχώρηση του αντικειμένου αυτού στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ανοίγοντας νέες προοπτικές και δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την ανάδειξη, διάδοση και ανάπτυξή του. Η προοπτική της παραπάνω ενέργειας έχει ως στόχο την εγγραφή της Ψαλτικής στο Διεθνή Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Όλες οι παραπάνω ενέργειες με τα σχετικά έγγραφα καταχωρούνται στη συνέχεια. 

Κυριακή 2 Αυγούστου 2015

Η ΟΚΤΑΗΧΙΑ

Εγκαινιάζουμε από τις κατηγορίες των δραστηριοτήτων μας τα εκδοτικά θέματα (βλ. ΕΚΔΟΤΙΚΑ), με την προοπτική να συμπεριληφθούν παρουσιάσεις σημαντικών θεμάτων της ελληνικής και της ξένης βιβλιογραφίας για την ψαλτική.

Σάββατο 25 Ιουλίου 2015

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΧΑΛΚΗ

Συνέντευξη στην εκδήλωση 1η ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ " Εξήγηση & Εξηγητές Διδάσκαλοι " 1-3 Ιουλίου 2015 στη Χάλκη.

Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015

ΣΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ηχογράφηση από την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 1ου Διεθνούς Συμποσίου Χορωδιακής Μουσικής που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα 28-30 Απριλίου 2006.

ΦΩΣ ΙΛΑΡΟΝ

Ηχογράφηση από την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 1ου Διεθνούς Συμποσίου Χορωδιακής Μουσικής που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα 28-30 Απριλίου 2006.