ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΨΑΛΤΙΚΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ UNESCO

Μια σημαντική ενέργεια του Καθηγητού Αντωνίου Ε. Αλυγιζάκη ολοκληρώθηκε με την καταχώρηση της Ψαλτικής στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ανοίγοντας νέες προοπτικές και δημιουργώντας νέες δυνατότητες στην προσπάθεια ανάδειξης, διάδοσης και ανάπτυξής της.
http://ayla.culture.gr/?p=394#more-394