Τρίτη 28 Ιουνίου 2022

Για το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκης αποτελεί μια επανάσταση για την Ανώτατη Εκπαίδευση διεθνώς. Ένα πλήρες νομοθετικό πλαίσιο ρυθμίζει όλες τις λειτουργίες του: ΠΔ 363/20-9-96, ΠΔ 187/1996 και Ν 4009/2011 άρθρο 19 παρ. Ια για τα ειδικά καλλιτεχνικά αντικείμενα. Χαίρομαι που ήμουν παρών σε όλες αυτές τις διαδικασίες! Οι αντιεπιστημονικές εκρήξεις ορισμένων για τη μη εκλογή υποψηφίων της επιλογής τους, τελευταία, χωρίς τα νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, δεν τιμά καθόλου το ελληνικό Πανεπιστήμιο.