Σάββατο 25 Ιουλίου 2015

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΧΑΛΚΗ

Συνέντευξη στην εκδήλωση 1η ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ " Εξήγηση & Εξηγητές Διδάσκαλοι " 1-3 Ιουλίου 2015 στη Χάλκη.

Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015

ΣΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ηχογράφηση από την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 1ου Διεθνούς Συμποσίου Χορωδιακής Μουσικής που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα 28-30 Απριλίου 2006.

ΦΩΣ ΙΛΑΡΟΝ

Ηχογράφηση από την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 1ου Διεθνούς Συμποσίου Χορωδιακής Μουσικής που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα 28-30 Απριλίου 2006.