ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Η Ενότητα αυτή παρουσιάζει επιλεκτικά με σύντομες περιγραφές το εκδοτικό έργο του καθηγητή Αλυγιζάκη.

Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.-Ε.Π.Ε.Π.
http://melourgia.blogspot.gr/p/blog-page_34.html

ΜΕΛΟΥΡΓΙΑ Α'
http://melourgia.blogspot.gr/p/blog-page_23.html

ΜΕΛΟΥΡΓΙΑ Β' & Γ'
http://melourgia.blogspot.gr/p/blog-page_24.html

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΡΑΒΟΦΩΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΗ
http://melourgia.blogspot.gr/p/blog-page_35.html  

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ-ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ
http://melourgia.blogspot.gr/p/blog-page_21.html

ΜΕΛΩΔΗΜΑΤΑ
http://melourgia.blogspot.gr/p/blog-page_22.html

ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΝΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
http://melourgia.blogspot.gr/p/blog-page_19.html

Η ΟΚΤΑΗΧΙΑ