Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017

Δούλοι Κύριον Πλ. Β'

Ύμνοι από το δίσκο ΙΩΑΣΑΦ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ. Ψάλλει Πανεπιστημιακή Βυζαντινή Χορωδία Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του καθηγητού Αντωνίου Ε. Αλυγιζάκη.