Σάββατο 25 Ιουλίου 2015

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΧΑΛΚΗ

Συνέντευξη στην εκδήλωση 1η ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ " Εξήγηση & Εξηγητές Διδάσκαλοι " 1-3 Ιουλίου 2015 στη Χάλκη.