Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ

Έναρξη διδασκαλίας νέου κύκλου μαθημάτων για τη ψαλτική στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Θεολογικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφου!