Κυριακή 2 Αυγούστου 2015

Η ΟΚΤΑΗΧΙΑ

Εγκαινιάζουμε από τις κατηγορίες των δραστηριοτήτων μας τα εκδοτικά θέματα (βλ. ΕΚΔΟΤΙΚΑ), με την προοπτική να συμπεριληφθούν παρουσιάσεις σημαντικών θεμάτων της ελληνικής και της ξένης βιβλιογραφίας για την ψαλτική.